Суббота, 17.04.2021, 15:13

directory.ucoz.uaМеню сайта
Категории
Наша кнопкаДрузья сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
SMS по Украине
 


Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи [ Добавить статью ]

Встановлення пожежної сигналізації. Податковий і бухгалтерський облік

Загальні вимоги до заходів щодо пожежної безпеки регламентовані Законом про пожежну безпеку, Правилами пожежної безпеки й обов’язкові для виконання всіма підприємствами. Одна з таких вимог - наявність у будівлях підприємств установок пожежної сигналізації. Так, згідно з пп. 6.1.2 п. 6.1 Правил пожежної безпеки, будівлі, приміщення та споруди повинні бути обладнані установками пожежної сигналізації згідно з Переліком №779, а також переліками, будівельними нормами, правилами, стандартами та іншими нормативними документами, які в установленому порядку узгоджені з органами державного пожежного нагляду. Будівлю, приміщення, споруду, яких нема в Переліку №779, знайти дуже важко, тому пожежна сигналізація обов’язкова для всіх підприємств.

Пожежна безпека - складова виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств. Згідно з положеннями ст. 2 Закону про пожежну безпеку, така діяльність повинна бути відображена в статутах підприємств.

Питання встановлення пожежної сигналізації має бути вирішено ще до того, як забезпечення пожежної безпеки перейде до компетенції керівника підприємства. Річ у тім, що, згідно з пп. 1.1 Переліку №779, її вимоги поширюються на об’єкти, які проектуються, будуються, експлуатуються, реконструюються, технічно переоснащуються та розширюються.

Забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництва, розширення, реконструкції і технічного переоснащення підприємств, будівель та споруд покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації (ст. 2 Закону про пожежну безпеку). Забороняється будівництво, реконструкція, технічне переоснащення об’єктів виробничого та іншого призначення без попередньої експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки. Без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється також введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об’єктів, оренда 1 будь-яких приміщень (ст. 10 Закону про пожежну безпеку).


1 Як зазначається в листі Головного управління державної пожежної охорони МВС України від 27.03.2001 р. №12/1/III-68 та в листі Держпідприємництва від 31.10.2001 р. №1-222/6450, у випадках якщо в частині орендованого приміщення не створюється нове підприємство, а також не вводяться в експлуатацію нові та реконструйовані об’єкти, дозвіл на оренду цієї частини не оформляється. При цьому забороняється переплановувати приміщення або змінювати його функціональне призначення без попереднього узгодження з органами державного пожежного нагляду.

Крім того, в ст. 10 Закону про пожежну безпеку зазначено, що новостворені підприємства можуть розпочати свою діяльність тільки після отримання на це дозволу в органах державного пожежного нагляду.

Підставою для видачі дозволу є висновок, який оформляється за результатами експертизи протипожежного стану підприємства, об’єкта або приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка отримала ліцензію на проведення такої експертизи, як це передбачено п. 4 Порядку №150.

І якщо в приміщеннях новоствореного підприємства з якихось причин немає пожежної сигналізації або її стан вимагає заміни, то орган державного пожежного нагляду повинен видати тимчасовий дозвіл 2 із зазначенням терміну усунення порушення. Якщо ж у встановлені терміни приміщення не буде обладнане відповідною пожежною сигналізацією, то інспектор з пожежного нагляду має право накласти штраф на посадових осіб підприємства в розмірі від 2 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 1888 КпАП) або скасувати дозвіл.


2 Рішення про відмову видати дозвіл приймається у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, які можуть призвести до виникнення пожежі або перешкод у її гасінні й евакуації людей.

Податковий облік встановлення пожежної сигналізації

Оскільки в більшості випадків наявність пожежної сигналізації передбачається проектною документацією на будівництво об’єктів, вартість самої пожежної сигналізації та роботи з її встановлення входять до складу кошторисної вартості об’єкта. Тобто такі витрати підлягають амортизації в складі вартості об’єкта основних фондів групи 1 за умови, що будівля використовується в господарській діяльності, як це передбачено пунктами 8.1 та 8.2 ст. 8 Закону про податок на прибуток.

Якщо з якихось причин у приміщенні не встановлена пожежна сигналізація або потрібна її заміна, то витрати на встановлення нової сигналізації - це витрати на технічне переоснащення будівлі. Тобто при відображенні їх у податковому обліку слід керуватися п. 8.7 ст. 8 Закону про податок на прибуток. Так, згідно з положеннями зазначеного пункту, будь-які витрати на поліпшення основних фондів включаються до валових витрат у сумі, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду. Все, що перевищує 5-відсотковий ліміт, піде на збільшення вартості об’єкта основних фондів групи 1 і підлягатиме амортизації.

Витрати, пов’язані з виведенням сигналу на пульти спостереження, підвищують надійність установки, а отже, їх можна вважати витратами на поліпшення основних фондів. Тобто при відображенні їх у податковому обліку також слід керуватися п. 8.7 ст. 8 Закону про податок на прибуток.

Відображення в податковому обліку витрат на будь-які види ремонту пожежної сигналізації також слід здійснювати з дотриманням 5-відсоткового ліміту, встановленого п. 8.7 ст. 8 Закону про податок на прибуток.

Такі витрати, як плата за навчання персоналу, оплата послуг з технічного обслуговування системи сигналізації, щомісячна плата за спостереження, не відносяться до витрат, що амортизуються, адже вони не пов’язані ні з придбанням, ні з ремонтом, ні з іншим поліпшенням основних фондів. Водночас такі витрати зумовлені вимогами законодавства, що підтверджує їх зв’язок з господарською діяльністю підприємства, а отже, й правомірність включення до валових витрат на підставі пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону про податок на прибуток.

Бухгалтерський облік встановлення пожежної сигналізації

У бухгалтерському обліку, згідно з п. 14 П(С)БО 7, первісну вартість ОЗ збільшують лише ті витрати, які пов’язані з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудування, дообладнання, реконструкція) і які приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта (наприклад, збільшується термін корисного використання, якість експлуатації, надійність, потужність тощо). Водночас у п. 15 П(С)БО 7 зазначено, що витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані й одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Таким чином, витрати на встановлення пожежної сигналізації й витрати з виведення сигналу на пульт спостереження повинні збільшувати первісну вартість будівлі, адже такі заходи приводять до збільшення майбутніх економічних вигод використання об’єкта: підвищується надійність експлуатації будівлі. Такі витрати до введення пожежної сигналізації в експлуатацію відображаються на субрахунку 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів", а в момент введення в експлуатацію списуються в дебет субрахунка 103 "Будівлі і споруди".

Що стосується витрат на ремонт пожежної сигналізації, то вони включаються до складу витрат, якщо, звичайно, такий ремонт не пов’язаний з модернізацією, модифікацією, дообладнанням тощо.

Витрати на навчання персоналу, оплата послуг з технічного обслуговування системи сигналізації, щомісячна плата за спостереження включаються до витрат звітного періоду.

Розгляньмо на умовному прикладі відображення в обліку підприємства витрат, пов’язаних із встановленням та експлуатацією пожежної сигналізації.

Приклад 1. Під час встановлення сигналізації витрати підприємства були такі:

- вартість обладнання разом із встановленням - 1800 грн (у т. ч. ПДВ - 300 грн);

- плата за виведення сигналу на пульт централізованого спостереження Державної пожежної охорони - 300 грн (у т. ч. ПДВ - 50 грн).

Протягом експлуатації пожежної сигналізації підприємство:

- сплатило послуги з інструктажу особи, що відповідає за експлуатацію установок пожежної автоматики на підприємстві, в сумі 90 грн (у т. ч. ПДВ - 15 грн);

- здійснило витрати на технічне обслуговування в розмірі 60 грн (у т. ч. ПДВ - 10 грн), витрати на ремонт у розмірі 240 грн (у т. ч. ПДВ - 40 грн);

- сплатило послуги підрозділу пожежної охорони зі спостереження за протипожежним станом об’єкта в розмірі 150 грн (у т. ч. ПДВ - 25 грн).

Сукупна балансова вартість груп основних фондів на початок року становила 3000, отже, 5-відсотковий "ліміт" - 150 грн.

У бухгалтерському обліку підприємства орендаря будуть зроблені записи, зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1

Особливості бухобліку в орендаря

№ з/п Найменування операцій Бухгалтерський облік Податковий облік
Д-т К-т Сума, грн ВД ВВ
1 Відображено в складі капітальних інвестицій:          
— вартість обладнання разом зі встановленням; 152 631 1500
— витрати з виведення сигналу на пульт спостереження 152 631 250
2 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 631 350
3 Пожежну сигналізацію введено в експлуатацію 103 152 1750 150
Примітка! У податковому обліку такі витрати можуть бути включені до валових витрат у розмірі, що не перевищує 5-відсоткового ліміту, тобто не більше ніж 150 грн. Усе, що перевищує 5-відсотковий ліміт (а це 1600 грн), у податковому обліку підлягатиме амортизації
4 Надано послуги з інструктажу персоналу 91, 92, 93 631 75 75
5 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 631 15
6 Відображено витрати з технічного обслуговування пожежної сигналізації, яке здійснює стороннє підприємство, що має відповідну ліцензію на цей вид діяльності 91, 92, 93 631 50 50
7 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 631 10
8 Відображено витрати з ремонту пожежної сигналізації, який здійснює стороннє підприємство, що має відповідну ліцензію на цей вид діяльності 91, 92, 93 631 200
Примітка! У податковому обліку такі витрати можуть бути включені до валових витрат у розмірі, що не перевищує 5-відсотковий ліміт. За умовами прикладу сума ліміту вже «витрачена», отже, в податковому обліку балансова вартість будівлі буде збільшена на 200 грн
9 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 631 40
10 Відображено надання послуг підрозділу пожежної охорони зі спостереження за протипожежним станом об’єкта 91, 92, 93 631 125 125
11 Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ 641 631 25

Облік витрат на встановлення й експлуатацію пожежної сигналізації в орендованому приміщенні має свої особливості.

Передусім зауважимо, що, згідно зі ст. 5 Закону про пожежну безпеку, обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна мають бути обумовлені в договорі оренди. Крім того, визначення зобов’язань сторін стосовно забезпечення пожежної безпеки орендованого комунального або державного майна є істотною умовою договору оренди згідно з положеннями п. 10 Закону №2269.

Встановлення пожежної сигналізації, її заміну та ремонт орендар може здійснювати на власний розсуд у тому випадку, якщо в договорі оренди передбачена можливість здійснення орендарем заходів з ремонту приміщення. Це випливає з положень ст. 264, ст. 272 ЦК, ст. 23, ст. 27 Закону №2269.

В обов’язковому порядку орендар повинен організувати роботи, пов’язані зі встановленням, заміною, ремонтом сигналізації, якщо, згідно з договором оренди, в обов’язки орендаря входить забезпечення пожежної безпеки об’єкта. Тим паче якщо необхідність таких робіт зазначена в розпорядженнях пожежного інспектора.

Якщо в договорі оренди передбачено можливість здійснення ремонту приміщення орендарем або згідно з договором на орендаря покладено обов’язки із забезпечення пожежної безпеки об’єкта, то будь-яке з цих положень договору оренди дає орендодавцеві право організувати встановлення, заміну, ремонт пожежної сигналізації 3 .


3 Адже, поклавши обов’язки із забезпечення пожежної безпеки на орендаря, орендодавець тим самим "дозволяє" орендареві виконувати всі обов’язки, встановлені ст. 5 Закону про пожежну безпеку. В їх числі: здійснення заходів з впровадження автоматичних засобів виявлення і гасіння пожеж і з використання з цією метою виробничої автоматики; розробка комплексних заходів із забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і техніки, позитивного досвіду; забезпечення дотримання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог розпоряджень і постанов органів державного пожежного нагляду; утримання в справному стані засобів протипожежного захисту і зв’язку, пожежної техніки, обладнання й інвентарю, недопущення їх використання не за призначенням.

Тепер щодо компенсації. Порядок компенсації здійснених орендарем поліпшень (ремонту) краще заздалегідь обумовити в договорі. Якщо ж порядок компенсації не обумовлено, але договором передбачено можливість здійснення орендарем поліпшень об’єкта, то орендар має право вимагати відшкодування своїх витрат на поліпшення (ст. 272 ЦК, ст. 27 Закону №2269).

Якщо витрати на встановлення, заміну, ремонт пожежної сигналізації не компенсуються орендодавцем, то орендар такі витрати в межах 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного періоду включає до складу валових витрат. Усі витрати, які перевищать 5-відсоткову межу, сформують балансову вартість створеного об’єкта основних фондів групи 1, як це передбачено положеннями п. 8.8 ст. 8 Закону про податок на прибуток.

При цьому не слід забувати про положення пп. 8.3.7 п. 8.3 ст. 8 Закону про податок на прибуток, згідно з якими окремий об’єкт основних фондів групи 1 амортизується до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта 100 н. м. д. г. (на сьогодні - 1700 грн). Залишкова вартість такого об’єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а вартість об’єкта прирівнюється до нуля. Тобто в кварталі, наступному за кварталом, в якому були здійснені витрати на встановлення, заміну, ремонт пожежної сигналізації і при цьому такі витрати сформували вартість об’єкта не більш як 1700 грн, орендар має право на включення таких витрат до складу валових.

Якщо орендодавець погоджується компенсувати витрати на встановлення, ремонт, заміну пожежної сигналізації, то в податковому обліку орендаря буде відображено продаж здійснених поліпшень об’єкта основних фондів групи 1. Оподаткування такого продажу залежатиме від того, як скоро орендодавець погодиться на компенсацію. Якщо ця згода буде дана до закінчення першого року експлуатації встановленої, заміненої, відремонтованої пожежної сигналізації, то орендар повинен відсторнувати нараховану податкову амортизацію1 і при цьому всю вартість витрат зі встановлення, заміни, ремонту сигналізації (без урахування ПДВ) включити до складу валових витрат, а всю суму компенсації (без урахування ПДВ) - до валових доходів.

Якщо ж згоду буде отримано після закінчення одного року експлуатації сигналізації, то орендар повинен відобразити валовий дохід у розмірі перевищення суми компенсації над балансовою вартістю об’єкта, що продається, або валові витрати, якщо компенсація буде меншою від балансової вартості, як це передбачено пп. 8.4.3 п. 8.4 ст. 8 Закону про податок на прибуток.

У бухгалтерському обліку, згідно з п. 8 П(С)БО 14, витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудування, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних активів, тобто на субрахунку 153.

Таким чином, витрати на встановлення пожежної сигналізації, її заміну, ремонт, що приводить до поліпшення об’єкта операційної оренди, плата за виведення сигналу на пульт спостереження будуть відображатися орендодавцем на рахунку 153. Витрати на оплату навчання персоналу, технічне обслуговування, плата за спостереження за протипожежним станом об’єкта відображаються в складі витрат звітного періоду.

Розгляньмо на умовному прикладі відображення в обліку підприємства-орендаря витрат, пов’язаних із встановленням й експлуатацією пожежної сигналізації.

Приклад 2. Під час встановлення сигналізації витрати підприємства-орендаря були такими:

- вартість обладнання разом зі встановленням - 1500 грн (у т. ч. ПДВ - 250 грн);

- плата за виведення сигналу на пульт централізованого спостереження Державної пожежної охорони - 300 грн (у т. ч. ПДВ - 50 грн).

Протягом експлуатації пожежної сигналізації підприємство:

- сплатило послуги з інструктажу особи, що відповідає за експлуатацію установок пожежної автоматики на підприємстві, в сумі 90 грн (у т. ч. ПДВ - 15 грн);

- здійснило витрати на технічне обслуговування в розмірі 60 грн (у т. ч. ПДВ - 10 грн),

- сплатило послуги підрозділу пожежної охорони зі спостереження за протипожежним станом об’єкта в розмірі 150 грн (у т. ч. ПДВ - 25 грн).

Сукупна балансова вартість груп основних фондів на початок року дорівнювала нулю.

У бухгалтерському обліку підприємства будуть зроблені записи, зазначені в таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п Найменування операцій Бухгалтерський облік Податковий облік
Д-т К-т Сума, грн ВД ВВ
1 Відображено в складі капітальних інвестицій:          
— вартість обладнання разом зі встановленням; 153 631 1250
— витрати з виведення сигналу на пульт спостереження 153 631 250
2 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 631 300
3 Пожежну сигналізацію введено в експлуатацію 117 152 1500
Примітка! У податковому обліку такі витрати в період їх здійснення можуть бути включені до валових витрат у розмірі, що не перевищує 5-відсотковий ліміт. У зв’язку з тим, що за умовами прикладу ліміт дорівнює 0, підприємство в період здійснення витрат з поліпшення орендованого об’єкта основних засобів створює групу 1 основних фондів, балансова вартість якої дорівнює 1500 грн. Але вже за підсумками наступного періоду воно може включити залишкову вартість об’єкта до складу валових витрат, як це передбачено пп. 8.3.7 Закону про податок на прибуток
4 Надано послуги з інструктажу персоналу 91, 92, 93 631 75 75
5 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 631 15
6 Відображено витрати з технічного обслуговування пожежної сигналізації, яке здійснює стороннє підприємство, що має відповідну ліцензію на цей вид діяльності 91, 92, 93 631 50 50
7 Відображено суму податкового кредиту з ПДВ 641 631 10
8 Відображено надання послуг підрозділу пожежної охорони зі спосте-реження за протипожежним станом об’єкта 91, 92, 93 631 125 125
9 Відображено суму податкового зобов’язання з ПДВ 641 631 25

* А також забрати з валових витрат суму витрат, відображену згідно з правилами пп. 8.3.7 Закону про податок на прибуток.

Нормативна база

КпАП - Кодекс України про адміністративні правопорушення, зі змінами та доповненнями.

ЦК - Цивільний кодекс України, зі змінами та доповненнями.

Закон про пожежну безпеку - Закон України від 17.12.93 р. №3745-XII "Про пожежну безпеку", зі змінами та доповненнями.

Закон №1775 - Закон України від 01.06.2000 р. №1775-III "Про ліцензування деяких видів господарської діяльності", зі змінами та доповненнями.

Закон про податок на прибуток - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону від 22.05.97 р. №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

Закон №2269 - Закон України від 10.04.92 р. №2269-XII "Про оренду державного та комунального майна", зі змінами та доповненнями.

Указ №817 - Указ Президента України від 23.07.98 р. №817 "Про деякі заходи із дерегулювання підприємницької діяльності".

Порядок №150 - Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств і оренду приміщень, затверджений постановою КМУ від 14.02.2001 р. №150.

Правила пожежної безпеки - Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 22.06.95 р. №400, зі змінами та доповненнями.

Перелік №779 - Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затверджений наказом МВС України від 20.11.97 р. №779.

Правила №507 - Правила технічного утримання установок пожежної автоматики, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29.07.2000 р. №507.

П(С)БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92, зі змінами та доповненнями.

П(С)БО 14 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. №181, зі змінами та доповненнями.


До теми

У здійсненні протипожежних заходів зацікавлені не лише власники об’єктів або їх орендарі, а й органи нагляду за пожежною безпекою. Зацікавленість останніх пов’язана, зокрема, з отриманням від перших плати за свої послуги.

Перелік платних послуг, що надаються підрозділами Державної пожежної охорони МВС України, затверджений постановою КМУ від 15.05.2000 р. №798; тарифи на платні послуги, що надаються підрозділами Державної пожежної охорони МВС України, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 07.09.2000 р. №611/215/194.

Сергій НОВІКОВ, начальник юрвідділу МСУП

Категория: Мои статьи | Добавил: ohranatruda (10.11.2010)
Просмотров: 5876 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]