Суббота, 17.04.2021, 14:42

directory.ucoz.uaМеню сайта
Категории
Наша кнопкаДрузья сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
SMS по Украине
 


Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи [ Добавить статью ]

Вогнегасники
Серед первинних засобів пожежогасіння найважливіша роль відіграють вогнегасники. Встановлено, що з використанням вогнегасників найчастіше успішно ліквідують загоряння протягом перших 4 хв з моменту їх виникнення, тобто до прибуття пожежних підрозділів.

Встановлено чотири класи пожежі, а також їх символи:
клас A - горіння твердих речовин, переважно органічного походження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір);
клас B - горіння рідких рідин або твердих речовин, які розтоплюються;
клас C - горіння газоподібних речовин;
клас D - горіння металів та їх сплавів.

Крім цих чотирьох класів Правилами пожежної безпеки в Україні введено ще додатковий п'ятий клас (E), прийнятий для позначення пожеж, пов'язаних з горінням електроустановок.

Символи класів пожежі вказуються на корпусах вогнегасників.
Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників для захисту об'єкта здійснюється згідно з чинними Типовими нормами належності вогнегасників та галузевими правилами пожежної безпеки.

Громадські та адміністративно-побутові будинки на кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5кг і більше.
Крім того, слід передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3кг і більше:
на 20м2 площі підлоги в таких приміщеннях: офісні приміщення з ПЕОМ, комори, електрощитові, вентиляційні камери та інші технічні приміщення;
на 50м2 площі підлоги приміщень архівів, машзалів, бібліотек, музеї.

Не допускається експлуатація вогнегасників на підприємствах без призначення особи, відповідальної за пожежну безпеку на об'єкті.
Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, повинна пройти спеціальне навчання за навчальними програмами, погодженими Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, і після складання заліку отримати посвідчення встановленого зразка. Один раз на три роки навчальним закладом, який видав посвідчення, проводиться перевірка знань особи, відповідальної за пожежну безпеку на об'єкті.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, зобов'язана забезпечити:

- виконання вимог Правил експлуатації вогнегасників;
- утримання вогнегасників у працездатному стані шляхом своєчасного проведення їх огляду та організації технічного обслуговування;
- контроль за систематичним веденням експлуатаційних документів;
- навчання працівників підприємства правилам застосування вогнегасників за призначенням.

Для забезпечення працездатного стану та якісної експлуатації вогнегасників на підприємстві має бути організовано їх технічне обслуговування. Для виконання робіт з технічного обслуговування вогнегасників підприємство укладає договір з пунктом технічного обслуговування вогнегасників.

Вогнегасники перед придбанням та розміщенням на об'єкті повинні обов'язково пройти первинний огляд особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті.

Під час проведення первинного огляду встановлюють, що:
1. вогнегасники мають сертифікат відповідності;
2. на кожний вогнегасник у наявності є паспорт;
3. пломби на вогнегасниках не порушені;
4. вогнегасники не мають видимих зовнішніх пошкоджень;
5. стрілки індикаторів тиску закачних вогнегасників перебувають у межах робочого діапазону (у зеленому секторі
6. шкали індикатора) залежно від температури експлуатації;
7. на маркуванні кожного вогнегасника і в його паспорті вказано виробника та пункт технічного обслуговування вогнегасників, які мають право проводити його технічне обслуговування, дату виготовлення (продажу) та дату проведення технічного обслуговування.
Після проведення первинного огляду вогнегасникам присвоюються облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.
Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, повинна оформити журнал обліку вогнегасників на об'єкті.
   Всі вогнегасники поділяються на:
- переносні вогнегасники (масою до 20 кг);
- пересувні вогнегасники (масою не менше 20, але не більш 270 кг).
Пересувні вогнегасники можуть мати одну або більше ємкостей для зарядки вогнегасною речовиною, змонтованих на візку.
За видом вогнегасної речовини вогнегасники поділяються на:

- водяні вогнегасники;

- водопінні вогнегасники;

- порошкові вогнегасники;

- газові вогнегасники (вуглекислотні, хладонові) ;

- комбіновані вогнегасники.

Водяні вогнегасники за видом струменя поділяють на:

- вогнегасники з компактним струменем;

- вогнегасники з розпиленим струменем (середній діаметр крапель більше 100 мкм);

- вогнегасники з дрібнодисперсним розпиленим струменем (середній діаметр крапель менше 100 мкм).

Водопінні вогнегасники за параметрами формованого ними пінного потоку поділяють на:

- з генераторами піни низької кратності (кратність піни від 5 до 20 включно);

- з генераторами піни середньої кратності (кратність піни понад 20 до 200 включно).

За принципом витиснення вогнегасної речовини вогнегасники поділяють на:

- закачані;

- з балоном стисненого чи зрідженого газу.

За значенням робочого тиску вогнегасники поділяють на вогнегасники низького тиску (робочий тиск до 2,5 МПа включно за температури навколишнього середовища (20 ± 2) °С) і вогнегасники високого тиску (робочий тиск вище 2,5 МПа за тієї ж температури).

За можливістю і способом відновлення технічного ресурсу вогнегасники підрозділяють на такі, що перезаряджаються і ремонтуються, і такі, що не перезаряджаються.

Вогнегасники слід розміщувати у легкодоступних і помітних місцях, а також поблизу місць, де найбільш імовірна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити їх захист від дії сонячних променів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на їх працездатність.

Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кранів, на пожежні щити чи стенди, підставки чи спеціальні тумби.

Розміщення вогнегасників за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції, установлення їх у пожежних шафах або тумбах має бути виконано таким чином, щоб забезпечувати можливість прочитування маркувальних написів на їх корпусах.
Вогнегасники повинні розміщуватись з урахуванням зручності їх обслуговування, огляду, користування, а також досягнення найкращої видимості з різних точок захищуваного простору.

Підходи до місця розташування вогнегасників мають бути завжди вільними.
Для зазначення місцезнаходження вогнегасників на об'єктах повинні встановлюватися вказівні знаки.

Знаки розташовують на видних місцях на висоті 2,0 - 2,5 м від рівня підлоги як у середині, так і поза приміщеннями.

У приміщеннях, у яких немає постійного перебування працівників, вогнегасники слід розміщувати ззовні приміщень або біля входу до них.

Періодичний огляд вогнегасників здійснюється особою, відповідальною за пожежну безпеку на об'єкті, не рідше одного разу на місяць.

Переносні вогнегасники містять у собі обмежену кількість вогнегасної речовини і, як правило, безперервне подання відбувається протягом короткого проміжку часу, через що помилки, які допущені при користуванні, виправити не має змоги.

Нижче наведені практичні прийоми (у різних ситуаціях), яких слід дотримуватися при користуванні найбільше розповсюдженими порошковими (1) та вуглекислотними (2) вогнегасниками:

1). Порошкові вогнегасники використовуються для гасіння пожеж класів A, B і C (горіння твердих, рідких та газоподібних речовин).

При гасінні пожежі класу А (горіння твердих речовин) вогнегасний порошок необхідно подавати до осередку пожежі, переміщаючи струмінь з боку в бік з метою збиття полум'я. Після того як полум'я збито, треба наблизитись і покрити всю поверхню речовини, що горить, і особливо окремі осередки шаром порошку, при цьому порошок подається переривчастими порціями.

Під час гасіння пожежі класу B (горіння рідких речовин) струмінь порошку спочатку подають на найближчий край, переміщаючи насадок з боку в бік для покриття пожежі по всій ширині. Подачу порошку слід робити безперервно при повністю відкритому клапані, переміщуючись уперед і не залишаючись позаду й з боків непогашеної ділянки, намагаючись постійно підтримувати у зоні горіння порошкову хмару.

Під час гасіння пожежі класу C (горіння газоподібних речовин) струмінь вогнегасного порошку спочатку необхідно спрямовувати в струмінь газу майже паралельно газовому потоку.

Під час гасіння електроустаткування струмінь вогнегасного порошку слід спрямовувати безпосередньо у джерело полум'я.

До початку гасіння знеструмити електроустаткування.

Деякі рекомендації щодо роботи з порошковими вогнегасниками:

1.Гасити за вітром.

2.На рівній поверхні гасіння починати з переднього плану.

3.Стіну, що горить гасити знизу до верху.

4.За наявності кількох вогнегасників, використовувати всі одночасно.

5.Стежити, щоб горіння не поновилося.

6.Після використання вогнегасники відправити на заряджання.

2) Вуглекислотні вогнегасники застосуються, як правило, для гасіння пожежі класу B (горіння рідких речовин) й електроустаткування (Е).

Під час гасіння пожежі і класу B розтруб має бути спрямований в основу вогнища пожежі, що знаходиться найближче до оператора. Під час гасіння оператор зобов'язаний виконувати рухи розтрубом з боку в бік, пересуваючись уперед. При гасінні електроустаткування тактика аналогічна користуванню порошковими вогнегасниками.

При застосуванні всіх типів вогнегасників необхідно дотримуватися таких загальних правил безпеки:

- у випадку виявлення пожежі подати сигнал тривоги й сповістити пожежну охорону;
- не проходити повз пожежу у пошуках вогнегасника, тому що тупикове приміщення може стати пасткою;
- під час гасіння електроустаткування, що знаходиться під напругою, необхідно, щоб відстань від електроустаткування - до насадка (розтруба) вогнегасника була не менше, ніж 1 метр;
- гасіння здійснювати з навітряного боку;
- залишати вільним шлях евакуації (забезпечити собі можливість евакуації);

у разі невдалого гасіння залишити приміщення і очікувати на допомогу;
під час використання для гасіння кількох вогнегасників не здійснювати гасіння струменями вогнегасної речовини, спрямованої назустріч один одному;
після закінчення гасіння відходити необхідно, залишаючись лицем до вогнища;
 
Будова та принцип дії вогнегасників різних типів.

Будь-який вогнегасник складається з корпуса для зберігання вогнегасної речовини та запірно-пускового пристрою. Якщо маса заряду вогнегасної речовини переносного вогнегасника перевищує 5 кг, то він повинен бути оснащений гнучким рукавом. Запірно-пусковий пристрій складається з головки, насадка-розпилювача або гнучкого рукава з насадком, ручки для транспортування та важеля управління подаванням вогнегасної речовини, запобіжної чеки від випадкового спрацьовування, клапану переривання подавання вогнегасної речовини, сифонної трубки, джерела надлишкового тиску (газовий балон або газогенерувальний елемент) та кнопки зведення (у закачних вогнегасників газ-витискувач міститься в корпусі), а також пристроїв, що запобігають перевищуванню тиску вище допустимого. Джерело надлишкового тиску у пересувних вогнегасниках знаходиться зовні корпуса. Окрім того, закачні вогнегасники повинні бути оснащені манометрами або індикаторами тиску.

Принцип дії вогнегасників полягає в створенні надлишкового тиску в корпусі (за винятком закачних) і викиданні під його дією вогнегасної речовини на вогнище пожежі. Цей принцип втілився в різних моделях вогнегасників, кожна з яких має свої особливості.

Нижче, для ознайомлення, подано опис роботи вогнегасника з газовим балоном та закачного вогнегасника, а на малюнках 1 та 2 наведено приклади їх будови.

Вогнегасник водяний ВВ-9 з газовим балоном.

Для приведення вогнегасника до дії необхідно:

- видалити запобіжну чеку;

- натиснути й відпустити кнопку, в результаті чого руйнується мембрана газового балону і газ-витискувач подається до корпусу, де утворює надлишковий тиск.

Після цього вогнегасник готовий до подавання вогнегасної речовини:

- гнучкий рукав необхідно спрямувати на вогнище пожежі;

- натиснути на важіль управління подаванням вогнегасної речовини, при цьому вогнегасна речовина під дією надлишкового тиску по сифонній трубці, рукаву через насадок подається на вогнище пожежі;

- для припинення подавання вогнегасної речовини необхідно відпустити важіль.

Вогнегасник порошковий ВП-6(з) закачного типу  приводиться у дію аналогічно, за винятком руйнування мембрани газового балона, оскільки у корпусі вже є надлишковий тиск.

Маркування вогнегасників

Маркування кожного вогнегасника виконується у вигляді фірмової етикетки методами шовкографії, декалькоманії, фотохімгравірювання або наклеюванням етикетки на синтетичній основі і містить таку інформацію:

- назву виробника і його товарний знак;

- тип і номер моделі вогнегасника;

- позначення технічних умов;

- вогнегасну здатність вогнегасника;

- вказівки з експлуатації вогнегасника;

- вказівки щодо перезаряджання вогнегасника.

Якщо виробник виробляє вогнегасники на декількох підприємствах, то маркування кожного вогнегасника містить найменування конкретного підприємства і його товарний знак.

На фірмовій етикетці вказуються індекси класів пожежі за ГОСТ 27331, для гасіння яких рекомендовано вогнегасник.

Маркування містить вказівку про діапазон температур, за яких може експлуатуватися вогнегасник.

Частиною маркування є вказівка "Перезарядити після будь-якого застосування" і застереження "Оберігати від впливу прямих сонячних променів і нагрівальних приладів".

На марковані вогнегасника зазначають:

- вид вогнегасної речовини;

- робочий тиск газу-витискувача в корпусі вогнегасника;

- точну повну масу, яка може бути виражена допустимими відхиленнями, або мінімальну і максимальну повну масу вогнегасника;

- дату (місяць, рік) виготовлення;

- дату (місяць, рік) перезаряджання.

Маркування повинне зберігатися протягом усього строку служби вогнегасника.

Вказівки з експлуатації (вказівки про порядок приведення вогнегасника в дію і викиду вогнегасної речовини) наводять на фірмовій етикетці і виконують у вигляді розміщених по порядку і позначених цифрами піктограм. Окрема піктограма містить дві вказівки.

Послідовність піктограм ілюструється як у вигляді зображень, так і словами рекомендованих дій, необхідних для приведення вогнегасника в дію і повного викиду вогнегасної речовини.

Їх послідовність є такою:

- підготувати вогнегасник до роботи;

- направити насадок вогнегасника на вогнище пожежі, дотримуючись рекомендованої відстані до вогнища, з якої можна починати викид вогнегасної речовини з вогнегасника;

- виконати операції, необхідні для приведення вогнегасника в дію;

- опис передбачуваного методу впливу струменя вогнегасної речовини на вогнище пожежі.

Класи пожежі вказують на фірмовій етикетці виробника у вигляді символів за ГОСТ 27331 і розміщують під вказівками з експлуатації. Символи класів пожежі, для гасіння яких вогнегасник не призначений із-за можливості створення небезпечної ситуації для оператора, перекреслюють червоною лінією по діагоналі від верхнього лівого кута до нижнього правого кута символу класу пожежі, що використовується. Біля символів класів пожежі наносять вказівку про можливість використання вогнегасника для гасіння пожежі електрообладнання, що знаходиться під напругою.

Вказівки з технічного обслуговування, що наводяться на фірмовій етикетці виробника, вміщують таку інформацію:

- термін чергового технічного обслуговування вогнегасника на спеціалізованому пункті;

- масу і вид вогнегасної речовини, яка використовується під час перезарядження;

- вид газу-витискувача, робочий тиск газу-витискувача у вогнегаснику або масу газу-витискувача в газовому балоні;

- посилання на інструкції виробника з експлуатації і технічного обслуговування передбачуваного обладнання і методів, використовуваних під час перезарядження вогнегасника.

Замість докладних вказівок з технічного обслуговування вогнегасника на фірмовій етикетці виробника може бути наведено короткий запис, наприклад: "Після застосування, але не пізніше червня 2003 р., підлягає технічному обслуговуванню відповідно до паспорту...".

Вогнегасник повітнянно — пінний (закачний) Впп - 12(з)

Призначення: для оснащення промислових та сільськогосподарських об’єктів в якості первинного засобу для гасіння пожеж класів 2А (твердих речовин), 89В (рідких речовин). Виготовляється згідно ТУУ 29.2-08680767.004-2003. Місткість корпусу, л – 14,0 ±0,2. Маса зарядженого вогнегасника, кг – 20,0. Габаритні розміри: не більше, мм: ширина - 240 ±5; висота – 800 +5; діаметр корпусу - 170 ±5; робочий тиск МПа, кгс/см2 корпусу вогнегасника – 1,4 ±0,2. Довжина струменю вогнегасної речовини, мінімальна, м, не менше – 3. Зберігати і експлуатувати при температурі від +50С до +500С. Строк служби вогнегасника не менше 10 років.

Вогнегасник повітряно-пінний (закачний) ВПП-6(з)

Призначення: для оснащення промислових та сільськогосподарських об’єктів в якості первинного засобу для гасіння пожеж класів 2А (твердих речовин), 89В (рідких речовин). Виготовляється згідно ТУУ 29.2-08680767.004-2003. Місткість корпусу, л – 6,5 ±0,2. Маса зарядженого вогнегасника, кг – 11,0. Габаритні розміри, мм: ширина - 240 ±5; висота – 600 +5; діаметр корпусу - 170 ±5. Робочий тиск МПа, кгс/см2 корпусу вогнегасника – 1,4 ±0,2. Довжина струменю вогнегасної речовини, мінімальна, м – 3. Зберігати і експлуатувати при температурі від +50С до +500С. Строк служби вогнегасника не менше 10 років.

Вогнегасник повітняно-пінний (закачний) ВПП — 9 (з)

Призначення: для оснащення промислових та сільськогосподарських об’єктів в якості первинного засобу для гасіння пожеж класів 2А (твердих речовин), 89В (рідких речовин). Виготовляється згідно ТУУ 29.2-08680767.004-2003. Місткість корпусу, л – 10,8 ± 0,2; маса зарядженого вогнегасника, кг – 16,0; габаритні розміри: не більше, мм: ширина - 240 ±5; висота – 700 +5; діаметр корпусу - 170 ±5; робочий тиск МПа, кгс/см2 корпусу вогнегасника – 1,4 ±0,2. Довжина струменю вогнегасної речовини, мінімальна, м, не менше – 3 м. Зберігати і експлуатувати при температурі від +50С до +500С. Строк служби вогнегасника не менше 10 років.
 
Вогнегасник повітняно-пінний ВПП — 9

Призначення: для оснащення промислових та сільськогосподарських об’єктів в якості первинного засобу для гасіння пожеж класів 2А (твердих речовин), 89В (рідких речовин). Виготовляється згідно ТУУ 29.2-08680767.003-2003 (ДСТУ 3675-98). Місткість корпусу, л – 11,5 ±0,2. Маса зарядженого вогнегасника, кг – 16,0. Габаритні розміри: не більше, мм: ширина - 235 ±5; висота – 700 +20; діаметр корпусу - 175 ±5; робочий тиск МПа, кгс/см2 корпусу вогнегасника – 1,2 ±0,1; довжина струменю вогнегасної речовини, м, не менше – 3 м. Зберігати і експлуатувати при температурі від +50С до +500С. Строк служби вогнегасника не менше 10 років.

Вогнегасник порошковий ВП-2 (з)

Призначення: як первинний засіб гасіння пожеж класу А (твердих речовин), класу В (рідин), класу С (газоподібних речовин), електрообладнання, що знаходиться під напругою до 1000 В, а також для гасіння пожеж, захисту в побутових умовах. Вогнегасник не призначений для гасіння займаних лужних та лужноземельних металів, горіння яких може відбуватися без доступу повітря. Вогнегасник є виробом багаторазового використання. Виготовляється згідно сертифіката відповідності № UA 1.016.16572-04 Серія ВБ, наданого Державним центром сертифікації МНС України.


Вогнегасник порошковий ВП-5

Призначення: для оснащення промислових та сільськогосподарських об’єктів в якості первинного засобу для гасіння пожеж класів А (твердих речовин), В (рідких речовин), С (гас), Д (електроустановок, які знаходяться під напругою до 1000 В). Виготовляється згідно ТУУ 08680767.001-00. Місткість корпусу, л – 6,5 ± 0,2. Вогнегасна речовина – порошок "Пірант" (П-2АП). Маса зарядженого вогнегасника, кг – 11,0. Габаритні розміри: не більше, мм: ширина - 235 ±5; висота – 600 ±5; діаметр корпусу - 175 ±5. Робочий тиск МПа, кгс/см2 корпусу вогнегасника – 1,4 ±0,1. Довжина струменю вогнегасної речовини, мінімальна, м, не менше – 3,5. Зберігати і експлуатувати при температурі від –400С до +500С. Строк служби вогнегасника не менше 10 років.

Вогнегасник порошковий ВП-9
Призначення: для оснащення промислових та сільськогосподарських об’єктів в якості первинного засобу для гасіння пожеж класів А (твердих речовин), В (рідких речовин), С (гас), Д (електроустановок, які знаходяться під напругою до 1000 В). Виготовляється згідно ТУУ 08680767.001-00. Місткість корпусу, л – 11,5 – 0,2. Вогнегасна речовина – порошок "Пірант" (П-2АП). Маса зарядженого вогнегасника, кг – 16,0. Габаритні розміри: не більше, мм: ширина - 235 ±5; висота – 700 +20; діаметр корпусу - 175 ±5. Робочий тиск МПа, кгс/см2 корпусу вогнегасника – 1,4 ±0,1. Довжина струменю вогнегасної речовини, мінімальна, м, не менше – 4,5. Зберігати і експлуатувати при температурі від –400С до +500С. Строк служби вогнегасника не менше 10 років.


Оприскувач пневматичний ОП-10

Призначення: для хімічного захисту рослин від шкідників та хвороб, а також для дезінфекції. Місткість корпусу, л – 10 ±0,5. Маса зарядженого оприскувача, кг – 5,5. Габаритні розміри: не більше, мм: ширина - 240 ±5; висота – 560 +5; діаметр корпусу - 170 ±5. Початковий робочий тиск МПа, кгс/см2 корпусу вогнегасника – 0,4 ±0,05. Довжина брандспойта, мм - 1500. Максимальна кількість заливаємої рідини, л - 9,5 ±0,2. Строк служби оприскувача не менше 10 років.


Вогнегасник аерозольний «ВВПА-400»

Вогнегасник аерозольний «ВВПА-400» являє собою аерозольний балон з ефективним вогнегасним складом на водній основі з активною ендотермічною дією та абсолютно безпечний для здоров’я людей та навколишнього середовища. ВВПА-400 використовується для гасіння осередків пожежі та загорянь класу А, В, Е. (Гасіння твердих горючих матеріалів, побутової техніки, електроустановок, що знаходяться під напругою до 1000 В, горючих рідин).

Вогнегасник «ВВПА-400» - перший в Україні вогнегасник, придатний для використання в домашніх умовах, простий в експлуатації навіть для дітей (достатньо тільки зняти ковпачок, спрямувати на осередок загоряння та нажати на дозуючий клапан), екологічно безпечний для людей та навколишнього середовища, не завдає шкоди об’єкту, що захищається. При нанесенні розчину ВВПА-400 на частини тіла та при попаданні відкритого вогню на них, не залишається опіків навіть при температурі 1500 – 3500°С. Дозуючий пристрій дозволяє витрачати вогнегасної речовини рівно стільки, скільки необхідно для гасіння осередку пожежі. Доступна ціна та надійність в експлуатації. Термін придатності 5 років.

Вогнегасник ВВПА-400 сертифікований на Україні та рекомендований для використання в приміщеннях з персональними електронно – обчислювальними машинами, в громадських спорудах та будівлях, квартирах житлових будинків, приміщеннях гуртожитків, приміщеннях індивідуальної забудови, в адміністративних та житлових будівлях, приміщеннях та будівлях промислових підприємств, лабораторних приміщеннях, гаражах та автомайстернях, кіосках та торгових лотках.

Типові норми належності вогнегасників НАПБ Б.03.001-2004 (Затверджені наказом МНС України № 151 від 02 квітня 2004 р.) п. 3.10 та додаток №3 до п. 3.7
Категория: Мои статьи | Добавил: ohranatruda (19.01.2011)
Просмотров: 11915 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]