Воскресенье, 11.04.2021, 15:10

directory.ucoz.uaМеню сайта
Категории
Наша кнопкаДрузья сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
SMS по Украине
 


Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи [ Добавить статью ]

Триступінчастий контроль у системі управління охороною праці
Контроль у системі управління охороною праці здійснюється представниками роботодавця і трудового колективу за станом умов і безпеки праці на робочих місцях, виробничих дільницях, а також дотриманням усіма службами, посадовими особами та працівниками вимог трудового законодавства. Він є важливим чинником у системі заходів з оздоровлення умов праці та підвищення культури виробництва, подальшого зниження виробничого травматизму і захворюваності, забезпечує колективну відповідальність за стан охорони праці всіх працівників - від рядового працівника до керівника установи, тобто контроль знизу доверху.

Організаційний контроль за охороною праці не виключає проведення адміністративного контролю у відповідності з посадовими обов'язками керівників установ, а також громадського контролю відповідно до закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" 

Перший етап контролю здійснюється керівником відповідного підрозділу організації та уповноваженим (довіреним) особою з охорони праці професійної спілки або трудового колективу.
Контроль проводиться щодня на початку робочого дня, а при необхідності (роботи з підвищеною небезпекою та ін) і протягом робочого дня (зміни).

На даному етапі контролю рекомендується перевіряти:
- Виконання заходів щодо усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою;
- Стан відповідності вимогам правил пожежної та електробезпеки, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм;
- Стан і правильність організації робочих місць (розташування і наявність необхідного інструменту, пристосувань, заготовок тощо);
- Стан проходів, переходів, проїздів;
- Безпека навчального або технологічного обладнання, вантажопідйомних і транспортних засобів;
- Дотримання працюючими правил електробезпеки при роботі на електроустановках і електроінструментом;
- Дотримання правил складування заготовок і готової продукції;
- Справність припливної і витяжної вентиляції, місцевих відсмоктувачів, пиловловлюючих пристроїв;
- Дотримання правил безпеки при роботі з шкідливими та пожежовибухонебезпечними речовинами та матеріалами;
- Наявність і дотримання учнями, лаборантами інструкцій з охорони праці;
- Наявність і правильність використання навчаються і працюють засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).

Виявлені під час перевірки порушення і недоліки вносяться в спеціальний журнал по першому етапу, визначаються терміни і відповідальні за виконання. При виявленні порушень правил і норм техніки безпеки, які потребують нагального вирішення, вживаються заходи щодо їх усунення на місці.
Усунення виявлених порушень, як правило, має відбутися негайно під безпосереднім наглядом керівника підрозділу. Якщо недоліки, виявлені перевіркою, не можуть бути усунені силами самого підрозділу, то його керівник повинен по закінченні огляду доповісти про це вищестоящому керівнику для прийняття відповідних заходів.
В разі грубого порушення правил і норм з охорони праці, що може заподіяти збиток здоров'ю навчаються і працюють або привести до аварії; робота припиняється до усунення цього порушення.

Другий етап контролю здійснюється комісією з охорони праці, як правило, щотижня, але не рідше двох разів на місяць у закріплених за членами комісії підрозділах і ділянках. Ділянки та графік перевірки встановлюються головою комісії за погодженням з членами комісії.

На другому етапі рекомендується перевіряти:
- Організацію і результати роботи першого ступеня контролю;
- Виконання наказів і розпоряджень керівника організації, рішень профспілкового або іншого представницького органу працівників, пропозицій уповноважених (довірених) осіб з охорони праці;
- Виконання заходів за приписами і вказівками органів нагляду і контролю;
- Виконання заходів за матеріалами розслідування нещасних випадків;
- Стан відповідності вимогам правил пожежної та електробезпеки, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм;
- Справність і відповідність навчального та виробничого обладнання транспортних засобів і технологічних процесів вимогам стандартів безпеки праці та іншої нормативно-технічної документації з охорони праці;
- Дотримання працюючими правил електробезпеки при роботі на електроустановках і з електроінструментом;
- Дотримання графіків і планово-попереджувальних ремонтів навчального та виробничого обладнання, вентиляційних та аспіраційних систем і установок, технологічних режимів та інструкцій;
- Стан переходів і галерей;
- Стан куточків охорони праці, наявність та стан плакатів з охорони праці, сигнальних кольорів і знаків безпеки;
- Наявність і стан захисних, спеціальних і протипожежних засобів та пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів;
- Дотримання правил безпеки при роботі з шкідливими та пожежовибухонебезпечними речовинами та матеріалами;
- Своєчасність і якість проведення інструктажів для учнів і працюють з безпеки праці;
- Наявність і правильність використання працюють ЗІЗ;
- Забезпечення працюючих лікувально-профілактичним харчуванням, молоком та іншими профілактичними засобами;
- Стан санітарно-побутових приміщень та обладнання;
- Дотримання встановленого режиму праці і відпочинку, трудової дисципліни.

Результати перевірки також записуються в журналі перевірок, який повинен зберігатися у голови комісії. При цьому комісія намічає заходи і представляє керівнику організації, який визначає виконавців та терміни виконання.
У разі грубого порушення правил і норм охорони праці, яке може завдати шкоди здоров'ю учнів і працюють або призвести до аварії, робота припиняється комісією до усунення цього порушення.
Керівник організації повинен організувати виконання заходів з охорони праці, виявлених комісією другого ступеня контролю.
Контроль за виконанням цих заходів здійснюють спеціаліст служби охорони праці та уповноважений з охорони праці.

Третій етап контролю проводиться один раз на місяць комісією, очолюваною керівником організації та головою профспілкового чи іншого представницького органу працівників.
До контролю рекомендується залучати уповноважених (довірених) осіб з охорони праці. Перевірка проводиться у присутності керівника та уповноваженого (довіреної) особи з охорони праці перевіряється ділянки.
Графік перевірки узгоджується з профспілковим або іншим представницьким органом працівників, затверджується керівниками установи. Проведення у встановлений для третього етапу час нарад, які не стосуються питань охорони праці, або відволікання членів комісії від участі в її роботі забороняється.

На третьому етапі контролю рекомендується перевіряти:
- Організацію і результати роботи першого та другого етапів контролю;
- Виконання заходів, намічених в результаті проведення третьої ступені контролю;
- Виконання приписів органів нагляду і контролю, наказів і розпоряджень вищестоящих органів, наказів і рішень комітету профспілки з питань охорони праці;
- Виконання заходів, передбачених колективним договором, угодою з охорони праці та іншими документами;
- Виконання заходів за матеріалами розслідування тяжких, групових, нещасних випадків зі смертельним результатом і аварій;
- Стан справ з атестації робочих місць за умовами праці;
- Технічний стан і утримання будівель, споруд, приміщень, стан проїзної та пішохідної частин доріг, тунелів, переходів і галерей;
- Відповідність технологічного, вантажопідйомного, транспортного, енергетичного та іншого обладнання вимогам стандартів безпеки та іншої нормативно-технічної документації з охорони праці;
- Ефективність робіт приточної і витяжної вентиляції, пило-та газоулавливающие пристроїв;
- Виконання графіків планово-попереджувального ремонту навчального та виробничого обладнання, наявність схем комунікацій і підключення енергетичного обладнання;
- Забезпеченість учнів і працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, правильність їх видачі, зберігання, організації прання, чищення і ремонту;
- Забезпеченість учнів і працюють санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями;
- Проведення періодичних медичних оглядів;
- Проведення навчання та перевірки знань з охорони праці керівників і фахівців;
- Стан куточків і кабінету охорони праці;
- Організацію і якість проведення навчання та інструктажів з учнями та працюють з безпеки праці;
- Перегляд інструкцій з охорони праці;
- Дотримання встановленого режиму праці і відпочинку, трудової дисципліни;
- Стан відповідності вимогам правил пожежної та електробезпеки, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм та ін

Результати перевірки повинні оформлятися актом і обговорюватися на нарадах у керівника організації. На нараді розглядається позитивний досвід, а також заслуховуються керівники дільниць, де виявлено незадовільний стан умов праці, допускаються порушення державних стандартів безпеки праці, правил і норм охорони праці. Проведення наради оформляється протоколом, за його підсумками видається наказ із зазначенням заходів з усунення виявлених недоліків і порушень, термінів виконання та відповідальних осіб.
Третій етап контролю поєднується з Днем охорони праці, що проводяться в організації. Акт перевірки стану охорони праці на III етапі контролю ідентичний акту перевірки результатів проведення Дня охорони праці
Проведення Дня охорони праці має сприяти поліпшенню загального стану умов праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки в установі; посилення контролю з боку керівника і фахівця за дотриманням вимог нормативних правових актів з охорони праці.
Категория: Мои статьи | Добавил: ohranatruda (23.12.2010)
Просмотров: 3704 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]