Суббота, 17.04.2021, 14:42

directory.ucoz.uaМеню сайта
Категории
Наша кнопкаДрузья сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
SMS по Украине
 


Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи [ Добавить статью ]

Способи оформлення правовідносин з фізичною особою
Суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі (надалі за текстом - СПД) часто необхідно залучати до роботи інших осіб. Зазвичай це приватніі особи.

Є декілька можливих видів оформлення відносин з працівником:

1.Трудові відносини (укладення трудового договору з фізичною особою);

2.Цивільно-правові відносини з фізичною особою (укладання договору підряду або надання послуг);

3.Цивільно-правові відносини з СПД (укладання договору підряду або надання послуг).

Всі види оформлення специфічні — необхідні різні документи для оформлення, мають різні правові наслідки, доходи оподатковуються по-різному.

І. СПД або фізична особа наймає працівника за трудовим договором

Сторонами трудового договору виступають працедавець (фізична особа або СПД) та працівник (наймана особа). В ст. 21 КЗпП визначено, що за трудовою угодою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а працедавець — виплачувати йому заробітну плату регулярно, але не рідше двох разів на місяць і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

У разі укладення трудового договору між працівником і працедавцем-підприємцем останній повинен відповідно до вимог ст. 241 КЗпП у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання. Форма трудового договору між працівником і фізичною особою і Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою затверджені наказом Мінпраці від 08.06.2001 р. № 260. Якщо підприємець зареєстрований платником єдиного податку, то він додатково на кожну особу, яка перебуває з ним у трудових відносинах, включаючи членів його сім’ї, має отримати у податковому органі за місцем реєстрації довідку про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку. При цьому ставка єдиного податку збільшується на 50 % за кожну особу.

Підприємець також повинен оформити Правила внутрішнього трудового розпорядку. Ця вимога випливає зі ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП), де сказано: відповідно до трудового договору працівник зобов'язується виконувати роботу й підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку. Слід зазначити, що Правила можуть бути досить корисними для підприємця: за їх порушення працівника, який провинився, дозволено притягти до відповідальності аж до звільнення.

Також СПД повинен вести трудові книжки — робити записи про прийняття на роботу, звільнення, заохочення тощо. Трудові книжки зберізаються у працівника (на відміну від юр.осіб). Внесені фізичною особою до трудової книжки записи підтверджуються підписом посадової особи органу державної служби зайнятості, яка зареєструвала трудовий договір, і засвідчуються її печаткою.

В разі укладання трудового договору необхідно буде нараховувати та сплачувати - Відрахування у Пенсійний фонд 32%, Відрахування у Фонд соціального страхування 2,5% , Відрахування у Фонд на випадок безробіття 2%, Відрахування у Фонд зайнятості 0,5%, Відрахування у Фонд непрацездатності 0,5%, Прибутковий податок, Пенсійний фонд 2%, Фонд з безробіття 0,5%. Порядок нарахування та сплати — знають бухгалтери.

ІІ. Цивільно-правові відносини з фізичною особою (укладання договору підряду або надання послуг)

Для виконання робіт за договором підряду громадяни залучаються на підставі укладання с ними договору підряду. Така форма договору є цивільно-правовим договором, а не трудовим. Ще одним поширеним видом цивільно-правового договору є договір про надання послуг. Договори підряду або про надання послуг укладаються відповідно до положень ЦКУ, а не КЗпП, як трудові.

1. Договір підряду

Статтею 837 ЦКУ встановлено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Договором підряду, зокрема, встановлюються:
строки виконання роботи або її окремих етапів (ч. 1 ст. 846);
зобов’язання підрядника виконати роботу із свого матеріалу і своїми засобами або з матеріалу замовника з відповідальністю за неправильне використання цього матеріалу та поверненням його залишку (ч. 1 ст. 839, 840);
ціна роботи, в т.ч. відшкодування витрат підрядника та плата за виконану ним роботу (ч. 3 ст. 843);
оплата виконаної роботи або окремих її етапів після остаточної здачі роботи за умови належного виконання у погоджений строк (ч. 1 ст. 854);
право замовника відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином (ч. 3 ст. 849).

2. Договір про надання послуг

Відповідно ч. 1 ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності. При цьому виконавець повинен надати послугу особисто. До зобов’язань замовника, зокрема, відноситься оплата виконавцеві зазначеної послуги. Якщо договором встановлено безоплатне надання послуг, то на підставі ч. 1 ст. 904 ЦКУ замовник зобов’язаний відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Оподаткування.

Згідно з п.п. 1.15 і 1.17 та пп. 9.12.3 Закону про ПДФО на працедавця-підприємця, в т. ч. платника єдиного податку, покладено функції податкового агента щодо будь-яких оподатковуваних доходів, нарахованих на користь найманих ним фізичних осіб або фізичних осіб, які перебувають з ним у цивільно-правових відносинах. Але на відміну від оподаткування зарплати за трудовим договором до оподаткування доходів фізосіб, одержуваних за договорами цивільно-правового характеру, застосовується ставка податку з доходів фізичних осіб у розмірі 15 % без виключення з нарахованої суми перед оподаткуванням відрахувань до соціальних фондів, передбачених п. 3.5 цього Закону, та податкової соціальної пільги. Таке роз’яснення міститься у Листі № 1558/П/17-0715.

Крім того, такий платник єдиного податку - податковий агент повинен повідомляти податковий орган за місцем своєї реєстрації про виплачені найманим працівникам доходи та утримані з них податки за податковим розрахунком ф. 1ДФ (пп. «б» п. 19.2 ст. 19 Закону про ПДФО). Але в цьому розрахунку і виплати за цивільно-правовими договорами, і зарплата за трудовим договором вказується під однаковим кодом 01. Також ПП сплачує внески в Пенсійний фонд в загальному порядку.

Однак тут можуть бути проблеми, якщо людна працюватиме постійно. Це можуть розцінити як фактичні трудові відносини та зобов'язати їх зареєструвати. Або працівник може потім стверджувати (в разі можливих суперечок), що це були фактичні трудові відносини. Це може призвести до притягнення до кримінальної відповідальності та донарахування усіх не нарахованих платежів за час роботи працівника.
Треба зазначити, що певні види діяльності ліцензуються, тому з такими працівниками можна укладати тільки трудові відносини.

ІІІ. Цивільно-правові відносини приватних підприємців (ПП-ПП)

Це вид відносин з поміж обговорюваних є найбільш вільним, зручним для обох сторін. Сторони між собою можуть укласти будь-яку угоду, розірвати її в загальному порядку, змінити її. Так можливі варіанти оформлення угоди підряду (або надання послуг — в разі постійної діяльності). співробітництва. Оформлювати замовлення через одного або іншого підприємця. Ці відносини також можуть бути небезпечними оскільки надають свободу дій обом сторонам. Однак цей договір є найменш соціально захищеним для працівника (кажуть є люди, що ще вірять державним інституціям з соціального забезпечення). Всі аспекти співробітництва оформлюються в договорі. Оподаткування здійснюється лише шляхом сплати єдиного податку.

Нормативно-правова база та умовні позначенні, використані в статті:
КЗпП – Кодекс законів про працю від 10.12.71 р.;
ЦКУ – Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV;
Закон № 1058 – Закону України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
Закон України від 22.05.2003 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб»;
Лист № 3498/А/17-0715 – Лист ДПАУ «Про розгляд листа» від 23.06.2006 р. № 3498/А/17-0715;
Лист № 1558/П/17-0715 – Лист ДПАУ від 29.03.2007 р. № 1558/П/17-0715;
Лист № 3939/03-30 – Лист ПФУ від 12.03.2007 р. № 3939/03-30;
Лист № 15066/03-20 – Лист ПФУ від 16.11.2006 р. № 15066/03-20;
Лист № 374/03-20 – Лист ПФУ від 09.01.2007 р. № 374/03-20;
Лист № 2790/03-20 – Лист ПФУ «Щодо сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з сум винагород за надані послуги згідно з договорами цивільно-правового характеру» від 21.02.2007 р. № 2790/03-20.

Олександр Славський, юрист
Категория: Мои статьи | Добавил: (21.09.2011)
Просмотров: 1531 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]