Суббота, 17.04.2021, 21:06

directory.ucoz.uaМеню сайта
Категории
Наша кнопкаДрузья сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
SMS по Украине
 


Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи [ Добавить статью ]

Служба охорони праці


Одним з обов'язків керівника, передбачених ст. 13 Закону про охорону праці, є створення відповідних служб та призначення посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань ОП.

Для реалізації цієї норми Закону на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу ОП. Така служба створюється та діє відповідно до Положення про службу охорони праці, що розробляється роботодавцем на підставі Типового положення № 255 з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності підприємства, чисельності працівників, умов праці та інших факторів.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби ОП можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби ОП можуть залучатися сторонні фахівці на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років та пройшли навчання з ОП.

Як бачимо, питаннями ОП на підприємстві можуть займатися особи, які мають відповідну підготовку. Відповідно до розділу 5 Типового положення № 15 фахівці служб ОП підприємств, установ та організацій мають проходити навчання у відповідних навчальних закладах. Крім того, один раз на три роки такі особи повинні проходити перевірку знань.

Основні функції та завдання служби ОП на підприємстві описано в розділах 2 і 3 Типового положення № 255. Так, завданнями служби ОП підприємства є:

— розроблення ефективної системи управління ОП на підприємстві та сприяння вдосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу та кожного працівника, забезпечення професійної підтримки рішень роботодавця з цих питань;

— організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників;

— вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;

— контроль за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з ОП, положень (за наявності) галузевої угоди, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з ОП, що діють на підприємстві;

— інформування та надання роз'яснень працівникам підприємства з питань ОП.

Крім того, служба ОП:

1) розробляє спільно з іншими підрозділами підприємства комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня ОП, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;

2) розробляє проекти наказів з питань ОП та вносить їх на розгляд роботодавцю;

3) проводить спільно з представниками інших структурних підрозділів та за участі представників профспілки підприємства або, за її відсутності, уповноважених найманими працівниками осіб з питань ОП перевірки дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з ОП;

4) складає звітність з ОП згідно з установленими формами;

5) провадить з працівниками вступний інструктаж з ОП;

6) веде облік та здійснює аналіз причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної їм шкоди;

7) забезпечує належне оформлення та зберігання документації з питань ОП, а також своєчасну її передачу до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком;

8) складає за участі керівників підрозділів підприємства переліки професій, посад і видів робіт, на які має бути розроблено інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють на підприємстві, надає методичну допомогу під час їх розроблення;

9) інформує працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з ОП, що діють на підприємстві;

10) розглядає:

— питання про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що спричинила відмову працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (за потреби);

— листи, заяви, скарги працівників підприємства стосовно питань дотримання законодавства про ОП;

11) організує:

— забезпечення підрозділів нормативно-правовими актами та актами з ОП, що діють на підприємстві, посібниками, навчальними матеріалами з цих питань;

— роботу кабінету з охорони праці, підготовку інформаційних стендів тощо;

— наради, семінари, конкурси з питань ОП;

— пропаганду з питань ОП з використанням інформаційних засобів;

12) бере участь у:

— розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Порядку № 1112;

— складанні санітарно-гігієнічної характеристики робочих місць працівників, які проходять обстеження щодо наявності профзахворювань;

— проведенні внутрішнього аудиту ОП та атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з ОП;

— роботі комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом, реконструкцією чи технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення, відремонтованого чи модернізованого обладнання в частині дотримання вимог охорони (безпеки) праці;

— розробленні положень, інструкцій, розділу «Охорона праці» колективного договору, актів з охорони (безпеки) праці, що діють на підприємстві;

— складанні переліків професій та посад, згідно з якими працівники мають проходити обов'язкові попередні та періодичні медогляди;

— організації навчання з питань ОП;

— роботі комісії з перевірки знань з питань ОП;

13) забезпечує організаційну підтримку роботи комісії з питань ОП підприємства (за її наявності).

Служба ОП здійснює контроль за:

— виконанням заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, колективним договором і заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань;

— проведенням ідентифікації та декларуванням безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;

— наявністю в підрозділах інструкцій з ОП відповідно до переліку професій, посад і видів робіт, своєчасного внесення до них змін;

— своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів обладнання;

— станом запобіжних та захисних пристроїв, вентиляційних систем;

— своєчасним проведенням навчання з питань ОП, усіх видів інструктажу з ОП;

— забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, мийними та знешкоджувальними засобами;

— організацією зберігання, прання, хімічного чищення, сушіння, знепилювання та ремонту спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту;

— санітарно-гігієнічними та санітарно-побутовими умовами працівників відповідно до нормативно-правових актів;

— своєчасним і правильним наданням працівникам пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпеченням їх лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними йому харчовими продуктами, газованою солоною водою, наданням оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення тощо відповідно до вимог законодавства та колективного договору;

— утриманням у належному безпечному стані території підприємства, внутрішніх доріг і пішохідних доріжок;

— організацією робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з ОП;

— використанням цільових коштів, виділених для виконання комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня ОП;

— застосуванням праці жінок, інвалідів та осіб молодше 18 років відповідно до законодавства;

— виконанням приписів посадових осіб органів державного нагляду за ОП та подання страхового експерта з ОП;

— проведенням попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці чи таких, де є потреба у професійному доборі, щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року.

Роботодавець має визначити структуру служби ОП, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

Для організації повноцінної роботи служби ОП на підприємстві може бути створено кабінет промислової безпеки та охорони праці. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці затверджено Держгірпромнаглядом 16.01.2008 р.

Служба ОП підприємства підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Тому скасувати розпорядження фахівців служби ОП може лише керівник підприємства.

Ліквідація служби ОП допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Категория: Мои статьи | Добавил: ohranatruda (08.09.2010)
Просмотров: 2744 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]