Воскресенье, 11.04.2021, 16:22

directory.ucoz.uaМеню сайта
Категории
Наша кнопкаДрузья сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
SMS по Украине
 


Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи [ Добавить статью ]

Обов'язки працівників закладу освіти з охорони праці
Керівник освітньої установи:
• організує роботу зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевими і відомчими нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці та статутом освітньої установи;
• забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів щодо приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці. Своєчасно організовує огляди й ремонт приміщень освітнього закладу;
• призначає наказом відповідальних осіб за дотримання вимог охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі тощо, а також у підсобних приміщеннях;
• затверджує посадові обов'язки із забезпечення безпеки життєдіяльності для педагогічного колективу та інструкції з охорони для працюючих і службовців освітнього закладу;
• вживає заходів із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше поліпшення та оздоровлення умов проведення освітнього процесу;
• виносить на обговорення ради (педагогічної, піклувальної), виробничої наради або зборів трудового колективу питання організації з охорони праці;
• звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, виконання заходів з оздоровлення працюючих, учнів і вихованців, покращення умов освітнього процесу, а також прийняті заходи щодо усунення виявлених недоліків;
• організовує забезпечення працівників освітньої установи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до діючих Типових норм та інструкцій, а також учнів і вихованців при проведенні суспільно корисного продуктивної праці, практичних та лабораторних робіт тощо;
• здійснюється заохочення працівників освітніх установ за активну роботу зі створення та забезпечення здорових і безпечних умов при проведенні освітнього процесу, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про працю правил і норм з охорони праці;
• проводить профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності працівників, учнів і вихованців;
• оформляє прийом нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу. Контролює своєчасне проведення диспансеризації працівників, учнів і вихованців;
• організовує в установленому порядку роботу комісії з приймання освітнього закладу до нового навчального року. Підписує акти приймання освітнього закладу;
• забезпечує виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, приписів органів управління освітою, державного нагляду і технічної інспекції праці;
• негайно повідомляє про груповий важкий нещасний випадок із смертельним наслідком безпосередньо керівникові органу управління освітою, батькам потерпілого (потерпілих) або особам, що їх замінюють, вживає всіх можливих заходів до усунення причин, що викликали нещасний випадок, забезпечує необхідні умови для проведення своєчасного та об'єктивного розслідування згідно з діючими Положеннями;
• укладає й організовує спільно з профкомом виконання щорічних угод з охорони праці. Підводить підсумки виконання угоди з охорони праці один раз на півріччя;
• затверджує за погодженням з профспілковим комітетом інструкції з охорони праці для працюючих, учнів та вихованців. У встановленому порядку організовує перегляд чинних інструкцій
• проводить вступний інструктаж з охорони праці з знову вступниками на роботу особами, інструктаж на робочому місці з працівниками освітнього закладу. Оформляє проведення інструктажів у журналі;
• планує в установленому порядку періодичне навчання працівників освітньої установи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління освітою та охороною праці;
• вживає заходів спільно з профкомом, батьківською громадськістю щодо поліпшення організації харчування, асортименту продуктів, створення умов для якісного приготування їжі в їдальні, буфеті;
• вживає заходів спільно з медичними працівниками щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи;
• забезпечує навчально-трудове навантаження працюючих, учнів і вихованців з урахуванням їхніх психофізіологічних можливостей, забезпечує оптимальні режими праці та відпочинку;
• забороняє проведення освітнього процесу за наявності небезпечних умов для здоров'я учнів чи працюючих;
• визначає фінансування заходів щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, проводить оплату лікарняних листів непрацездатності та доплату особам, які працюють у несприятливих умовах праці;
• несе персональну відповідальність за забезпечення здорових і безпечних умов освітнього процесу.Заступник директора з навчально-виховної роботи:
• дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихованцями за наявності обладнаних для цих цілей навчальним приміщень, що відповідають правилам і нормам безпеки життєдіяльності і прийняті за актом в експлуатацію;
• організовує за участю заст. директора з адміністративно-господарської роботи своєчасне та якісне проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень;
• складає на підставі отриманих від медичного закладу, списки осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам, із зазначенням факторів, які зумовлюють необхідність ведення періодичного медичного огляду;
• організовує розробку і періодичний перегляд не рідше 1 разу на 5 років інструкцій з охорони праці, а також розділів вимог безпеки життєдіяльності в методичних вказівках до виконання практичних та лабораторних робіт;
• контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів, вихованців, їх реєстрацію у журналі;
• визначає методику, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді й вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку знань учнів, вихованців;
• проводить спільно з профкомом адміністративно-громадський контроль безпеки використання, зберігання навчальних приладів та обладнання, хімічних реактивів, наочних посібників, шкільних меблів. Своєчасно вживає заходів щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, приладів, передбачених Типовими переліками, у т. ч. саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту-дозволу, призупиняє освітній процес у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні умови для здоров'я працівників, учнів і вихованців;
• виявляє обставини нещасних випадків, що сталися з працюючими, які навчаються, вихованцями;
• несе відповідальність за виконання посадової інструкції в частині забезпечення безпеки життєдіяльності.

Заступник (помічник) директора з адміністративно-господарської роботи:
• забезпечує дотримання вимог охорони праці при експлуатації основного будівлі та інших приміщень освітнього закладу, технологічного, енергетичного обладнання, здійснює їх періодичний огляд і організовує їх поточний ремонт;
• забезпечує безпеку під час переміщення вантажів, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації транспортних засобів на території освітнього закладу;
• організовує дотримання вимог пожежної безпеки будівель і споруд, слідкує за справністю засобів пожежогасіння;
• забезпечує поточний контроль за санітарно-гігієнічним станом навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, житлових та інших приміщень, а також їдальні відповідно до вимог норм і правил безпеки життєдіяльності;
• несе відповідальність за складання паспорта санітарно-технічного стану освітнього закладу;
• забезпечує навчальні кабінети, майстерні, побутові, господарські та інші приміщення обладнанням та інвентарем, які відповідають вимогам правил і норм безпеки життєдіяльності, стандартам безпеки праці;
• організовує проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлювальних пристроїв, періодичних випробувань і оглядів водогрійних і парових котлів, посудин, що працюють під тиском, балонів для стислих і зріджених газів, аналіз повітряного середовища на вміст пилу, газів і парів шкідливих речовин, вимірювання освітленості, радіації, шуму в приміщеннях навчального закладу відповідно до правил і норм щодо забезпечення безпеки життєдіяльності;
• організовує не рідше 1 разу на 5 років розробку інструкцій з охорони праці за видами робіт для технічного персоналу;
• організовує навчання, проводить інструктажі на робочому місці (первинний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу, обладнує куточок безпеки життєдіяльності;
• набуває згідно з заявкою спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, учнів і вихованців навчального закладу;
• забезпечує облік, зберігання протипожежного обладнання, просушування, прання, ремонт і знезараження спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту;
• зобов'язаний мати 4 групу допуску з електробезпеки, якщо в штаті немає електрика.

Голова профкому освітньої установи:
• організовує громадський контроль за станом безпеки життєдіяльності, діяльністю адміністрації щодо створення та забезпечення здорових умов праці, побуту і відпочинку працюючих, учнів і вихованців;
• бере участь у розробці перспективних і поточних планів роботи, інструкцій щодо забезпечення безпеки життєдіяльності, підписує їх і сприяє втіленню в життя;
• контролює виконання колективних договорів, угод щодо поліпшення умов і охорони праці;
• здійснює захист соціальних прав працюючих, учнів і вихованців навчального закладу;
• проводить аналіз травматизму і захворюваності, бере участь у розробці та реалізації заходів щодо їх попередження і зниження;
• представляє спільно з членами органів, уповноважених навчаються, вихованцями та їх батьками, інтереси членів профспілки у спільній З адміністрацією комісії з охорони праці, включаючи і участь у розслідуванні нещасних випадків.

Заступник директора з виховної роботи:
• забезпечує виконання класними керівниками, вихователями покладених на них обов'язків щодо забезпечення безпеки життєдіяльності;
• бере участь у проведенні адміністративно-громадського контролю з питань забезпечення безпеки життєдіяльності, у розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками, які навчаються або вихованцями;
• несе відповідальність за організацію виховної роботи, суспільно корисної праці учнів, вихованців у суворій відповідності до норм і правил охорони праці;
• надає методичну допомогу класним керівникам, керівникам груп, гуртків, спортсекцій, походів, екскурсій, трудових об'єднань, суспільно корисного, продуктивної праці і т. п. з питань забезпечення охорони праці учнів, вихованців, попередження травматизму та інших нещасних випадків, організовує їх інструктаж ;
• контролює дотримання і вживає заходів щодо виконання санітарно-гігієнічних норм, вимог, правил з охорони праці, пожежної безпеки при проведенні виховних заходів та робіт поза освітнього закладу з учнями, вихованцями;
• організовує з учнями, вихованцями та їх батьками (особами, які їх замінюють) заходи щодо попередження травматизму, дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків, що відбуваються на вулиці, воді і т.д.

Завідувач навчальним кабінетом, майстерні, керівник суспільно корисної праці, гуртка, спортсекцій і т. п.:
• здійснює організацію безпеки і контроль за станом робочих місць, навчального обладнання, наочних посібників, спортивного інвентарю;
• не допускає проведення навчальних занять, роботи гуртків, секцій в необладнаних для цих цілей і не прийнятих в експлуатацію приміщеннях, а учнів, вихованців до проведення занять чи робіт без передбаченої спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;
• розробляє і періодично переглядає (не рідше 1 разу на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження керівнику навчального закладу;
• контролює оснащення навчального приміщення протипожежним майном, медичними та індивідуальними засобами захисту, а кожного робочого місця - інструкцією, наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;
• проводить або організовує проведення викладачем інструктажу з охорони праці учнів, вихованців з обов'язковою реєстрацією в класному журналі або журналі встановленого зразка;
• вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу (для включення їх в угоду з охорони праці), а також доводить до відома керівника освітньої установи про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність організму працюючих, учнів та вихованців (заниженість освітленості, шум пускорегулювальної апаратури, люмінесцентних ламп, порушення екології на робочих місцях та ін);
• подає в установленому порядку заявки на спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту для працівників, учнів, вихованців;
• негайно повідомляє керівництво, профкомітету про кожний нещасний випадок, що стався з працівником, які навчаються або вихованцем;
• несе відповідальність згідно з чинним законодавством про працю за нещасні випадки, що сталися з працівниками, учнями, вихованцями під час освітнього процесу в результаті порушення норм і правил охорони праці.

Викладач, класний керівник, вихователь:
• забезпечує безпечне проведення освітнього процесу;
• оперативно сповіщає керівництво освітньої установи про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги;
• вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, керівництва про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів, вихованців;
• проводить інструктаж учнів, вихованців з безпеки праці під час навчальних заняття; виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажу;
• організовує вивчення учнями, вихованцями правил з охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді і т. д.;
• несе відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів, вихованців під час навчального процесу;
• здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

Викладач - організатор основ безпеки життєдіяльності:
• у своїй роботі керується законами "Про освіту",  "Про цивільну оборону", "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку" статутом освітньої установи, Положенням про службу охорони праці;
• здійснює освітній процес з урахуванням специфіки курсу "Основи безпеки життєдіяльності", забезпечує дотримання учнями, вихованцями правил безпеки при проведенні освітнього процесу;
• бере участь у плануванні заходів з охорони праці, життя і здоров'я учнів, вихованців і працівників;
• взаємодіє з зацікавленими установами та організаціями з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;
• забезпечує зберігання індивідуальних засобів захисту працюючих, учнів, вихованців, удосконалення навчально-матеріальної бази з курсу "Безпека життєдіяльності";
• розробляє план цивільної оборони освітнього закладу, проводить заняття і об'єктові заходи (навчання) з цивільної оборони відповідно до вимог охорони праці;
• забезпечує готовність колективних засобів захисту і правильне їх використання;
• проводить навчання, консультації, інструктажі працюючих, учнів, вихованців з питань безпеки життєдіяльності;
• бере участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями, вихованцями, адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;
• несе особисту відповідальність за життя, здоров'я учнів, вихованців під час освітнього процесу.
Категория: Мои статьи | Добавил: ohranatruda (25.10.2010)
Просмотров: 10209 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]