Вторник, 13.04.2021, 16:50

directory.ucoz.uaМеню сайта
Категории
Наша кнопкаДрузья сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
SMS по Украине
 


Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи [ Добавить статью ]

Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю та охорону здоров'я на виробництві
Відповідно до Закону України "Про права Профспілок, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 р. профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, дотримання законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно- побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

У разі загрози життю або здоров'ю працівників, профспілки мають право вимагати від роботодавців негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.

Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на. відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати висновки про них. Для здійснення цих функцій профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям подання, які є обов'язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді (ст. 21 Закону).

Згідно зі ст. @ 46 закону України "Про охорону праці" від 14 жовтня 1992 р. (Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. - Ст. 668) громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці здійснюють: трудові колективи через обраних ними уповноважених; професійні спілки - в особі своїх виборних органів і представників.

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємстві виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов'язкові для розгляду власником пропозиції про усунення виявлених порушень нормативних актів з безпеки та гігієну праці. Для виконання зазначених обов'язків власник за свій рахунок організовує навчання і звільняє уповноваженого з питань охорони праці від роботи на передбачений колективним договором строк із збереженням за ним середнього заробітку.

Порядок організації і діяльності уповноважених трудовими колективами з питань охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях встановлено Типовим положенням, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 28 грудня 1993 р. № 135 (Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / / Бюлетень законодавства і юридичної практики Україні. - 1997. - № 11-12. - С. 652).

Профспілкові комітети підприємств, установ і організацій мають право створювати комісії з питань охорони праці, порядок організації і діяльності яких передбачений Положенням про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету підприємства, затвердженим постановою Президії Федерації профспілок України від 20 вересня 1994 р. (Кодекс законів про працю Україна з постатейними матеріалами / / Бюлетень законодавства і юридичної практики Україні. - 1997. - № 11-12. - с.660).

Згідно з Положенням про громадського інспектора з охорони праці, затвердженого постановою Президії Федерації профспілок України від 20 вересня 1994 р. (Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / / Бюлетень законодавства і юридичної практики Україні. - 1997. - № 11-12. - З . 662) громадський інспектор з охорони праці виконує громадський контроль за умовами праці та побуту, додержанням правил і норм охорони праці на робочих місцях, виконанням власником заходів із запобігання травматизму та професійних захворювань на виробництві. Громадський інспектор з охорони праці обирається відкритим голосуванням на загальних зборах профспілкової групи із числа активних членів профспілки на строк дії її повноважень. Громадський інспектор з охорони праці виконує такі функції:

    * Перевіряє стан умов, безпеки праці та виробничої санітарії на робочих місцях, дотримання працівниками інструкцій з техніки безпеки та інших нормативних актів з питань охорони праці;
    * Контролює наявність та повноту інструкцій з техніки безпеки, своєчасність та якість проводки інструктажів з безпеки праці, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, правильне їх використання, своєчасна проводка хімчистки, прання, ремонту, сушіння, дезінфекції, дезактивації і т. п.;
    * Перевіряє стан санітарно-побутових приміщень, забезпечення ними працівників відповідно до встановлених норм, а також використання цих приміщень за призначенням;
    * Негайно інформує бригадира, майстра або іншого керівника дільниці, цеху, підприємства про кожний нещасний випадок, який стався з працівником на виробництві, вживає заходів щодо надання допомоги постраждалим;
    * Бере участь у розслідуванні обставин і причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві, вносить до відповідних комісій свої зауваження та пропозиції щодо своєчасного та об'єктивного оформлення актів форми Н-1, контролює виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків тощо.

Громадський інспектор з охорони праці має право:

    * Безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки праці на виробництві;
    * Вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які порушують вимоги з питань охорони праці, а також про моральне та матеріальне заохочення працюючих, які сприяють створенню безпечних і нешкідливих умов праці.

Характерною особливістю перелічених повноважень трудових колективів і профспілок є те, що вони носять рекомендаційний характер. Прийняті рішення з питань охорони праці не є обов'язковими для власника (керівника) підприємства.

Згідно з підпунктом "е" п. 8 Положення про Державну інспекцію праці Міністерства праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 906, та постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 254 "Про внесення змін у Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 906 ", для здійснення своїх функцій Державна інспекція праці Міністерства праці та соціальної політики України може залучати представників громадськості, профспілок шляхом оформлення останніх, за їх згодою, громадськими інспекторами роботи.

Громадські інспектори роботи діють відповідно до Положення про громадських інспекторів роботи, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 березня 1998 р. № 43 (Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці та соціальної політики України. - 1998. - № 5). Організація діяльності та керівництво громадським?інспекторами роботи з контролю за дотриманням трудового законодавства здійснюється територіальними державними інспекторами роботи. Призначення громадських інспекторів праці здійснюється за рішенням головного державного інспектора роботи територіальної Державної інспекції праці. Громадські інспектори роботи проводять перевірки дотримання трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності в порядку громадської довіреності без звільнення від основної роботи і без додаткової оплати.

Громадські інспектори праці мають право:

а) контролювати додержання законодавства про працю на підприємствах та вимагати усунення виявлених правопорушень;

б) вносити на розгляд власника (керівника) підприємства або уповноваженого ним органу пропозиції, спрямовані на усунення і попередження порушень законодавства про працю;

в) сприяти проводці роз'яснювальної роботи із законодавства про роботу на підприємствах;

г) безперешкодно відвідувати підприємства з метою контролю за дотриманням законодавства про працю;

д) знайомитися з документами й одержувати від підприємств копії наказів, розпоряджень, протоколів, дані обліку і звітності та інформацію з питань дотримання законодавства про працю;

е) у разі виявлення порушень законодавства про працю давати власнику (керівнику) підприємства або уповноваженому ним органу розпорядження про їх усунення.

Розпорядження громадських інспекторів роботи підлягають обов'язковому виконанню з повідомленням інспекції у місячний термін про вжиті заходи.

Громадські інспектори роботи працюють у взаємодії з державними інспекторами праці та під їх керівництвом.

За матеріалами kadrovik.kiev.ua
Категория: Мои статьи | Добавил: ohranatruda (24.12.2010)
Просмотров: 4074 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]