Воскресенье, 11.04.2021, 15:09

directory.ucoz.uaМеню сайта
Категории
Наша кнопкаДрузья сайта


Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
SMS по Украине
 


Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи [ Добавить статью ]

Функції служби охорони праці підприємства
Функції служби охорони праці підприємства Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. Власник створює на підприємстві службу охорони праці відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 73 від 03.08.93 р. Служба охорони праці підприємства створюється На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань на­гляду за охороною праці. На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Фахівці служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці мають право: - видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці; - вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони прац; зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих; - надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які пору­шують вимоги щодо охорони праці. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою. Відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженим названим наказом Держпраці України, служба входить в структуру підприємства як одна з основних виробничо-технічних служб. Вона комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту і стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. У Типовому положенні є «Рекомендації про структуру і чисельність служби охорони праці». Служба охорони праці вирішує завдання: - забезпечення безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд; - забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту; - професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці; - вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих; - професійного відбору виконавців для певних видів робіт. Служба охорони праці виконує такі основні функції: - розробляє ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи; - проводить оперативно-методичне керівництво всією роботою з охорони праці; - складає разом зі структурними підрозділами підприємства комплексні заходи для досягнен­ня встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені нормативи досягнуті), а також розділ «Охорона праці» колективного договору; - проводить з працівниками вступний інструктаж з питань охорони праці; - сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, в тому числі ергономіки і прогресивних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, захисту населення і навколишнього середовища; - розглядає листи, заяви і скарги працюючих з питань охорони праці; - надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства у розробленні заходів щодо питання охорони праці; - готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для всього підприємства; - розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я працюючих або для оточуючих людей і навколишнього природного середовища, в разі відмови працівників виконання дорученої їм роботи з цих причин; - організовує: забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці, паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць на відповідність їх вимогам охорони праці; облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій; підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів; допомога комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації рекомендацій; підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці; - бере участь в: розслідуванні нещасних випадків і аварій, у формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів, роботі комісії з питань охорони праці підприємства; роботі комісій по введенню в експлуатацію закінчених будівництв, після реконструкції та технічного переозброєння об’єктів виробничого і соціального призначення, відремонтованого або модернізованого обладнання, розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють в межах підприємства; роботі постійно діючих комісій з питань атестації робочих місць за умовами праці; - контролює: дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нор­мативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці, використання за призначенням коштів фонду охорони праці; відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів; засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях; своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт; забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством; проходження попереднього (при прийомі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі; проходження щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року; виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, зазначених в актах розслідування; здійснює зв’язок з медичними закладами, з науковими та іншими організаціями з питань охорони праці, організовує впровадження їх рекомендацій.
Категория: Мои статьи | Добавил: ohranatruda (29.11.2012)
Просмотров: 254 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]